POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO METALPLANET.PL

 

§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszej strony internetowej jest GK&PGroup Grzegorz Parczewski, ul. Podkowy 38, 04-937 Warszawa, NIP: 1131224290, REGON: 363821247, Tel. 510-729-420, e-mail biuro@metalplanet.pl.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
  a. zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
  b. wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f. realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.
 6. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  a. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
  b. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
 7. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
 8. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu wykonania umowy sprzedaży zawartej Tobą lub do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz, a także po upływie tego terminu w celach:
  a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  c. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymaćod nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas Zbieramy automatycznie, przechowujemy i przetwarzamy dane informatyczne dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Zbierane dane służą jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb Użytkownika i wykorzystywane są przez nas lub inne uprawnione podmioty w celach technicznych, statystycznych oraz do poprawy funkcjonalności Serwisu.
 2. Zbieramy następujące dane systemowe:

a. adres IP używany przez Użytkownika, czyli numer interfejsu sieciowego gromadzony w logach systemowych serwera - dane o adresie IP nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie fizycznego urządzenia, a co za tym idzie Użytkownika, gdyż w niektórych przypadkach adres ten może się dowolnie zmieniać lub użytkowane urządzenie może być wykorzystywane przez wielu Użytkowników,

b.  lokalizację geograficzną urządzenia końcowego Użytkownika (kraj, region, województwo a w niektórych przypadkach również miasto),

c. typ i wersję stosowanej przez Użytkownika przeglądarki,

d.  system operacyjny zainstalowany na urządzeniu końcowym Użytkownika,

e.  rozdzielczość ekranu i zainstalowane rozszerzenia,

f. odwiedzane przez Użytkownika strony w Serwisie oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu,

g. źródła odwiedzin Serwisu, strony wejściowe i wyjściowe oraz frazy wyszukiwania wpisane przez Użytkownika w przeglądarkę, które doprowadziły go do Serwisu,

h. wpisywane przez Użytkownika w wyszukiwarkę Serwisu frazy wyszukiwania.

i.  Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywności Użytkownika na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com).

 1. Ponadto Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

a. imię i nazwisko lub nazwa firmy;
b. adres;
c. adres poczty elektronicznej;
d. numer telefonu kontaktowego

§4 PLIKI COOKIES

 1. Pliki tekstowe cookies zapisywane są przez przeglądarkę na dysku urządzenia końcowego Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania urządzenia końcowego bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez użytkownika na stronach Serwisu oraz w celu poprawnego przypisywania użytkownikowi danych historycznych zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie. Pliki Cookies nie przechowują Twoich danych osobowych.
 2. Standardowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na dysku urządzenia końcowego. Użytkownik może dokonać w swojej przeglądarce zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować każdorazowo o ich zamieszczeniu w na dysku. W sekcjach pomocy przeglądarek internetowych znajdują się instrukcje ustawień plików cookies.
 3. Informujemy, że ograniczenia dla plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na funkcjonalność Serwisu po stronie Użytkownika.
 4. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, datę umieszczenia, datę ważności oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  c. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Serwis wykorzystuje sesyjne i stałe pliki cookies. Pliki sesyjne są tymczasowe i wygasają z chwila opuszczenia Serwisu przez Użytkownika lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na dysku urządzenia końcowego użytkownika do upływu daty ich ważności lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika.
 6. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z funkcji dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do funkcji wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  c. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  d. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  e. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być stosowane i wykorzystywane również przez współpracujących z nami partnerów i reklamodawców.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności jak również wyżej wymienione roszczenia do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: biuro@metalplanet.pl.

W związku z zawartą pomiędzy Sklepem a Ceneo sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.